Skip to main content

Wirtualizacja i Cyber Security

Wirtualizacja warstw nadrzędnych systemów SCADA

Wirtualizacja i Cyber Security, vmware, bezpieczeństwo cybernetyczne IEC63443

Systemy IT/OT

Firma SimTec realizuje zaawansowane projekty w zakresie wirtualizacji warstw nadrzędnych systemów SCADA. Bazując na środowisku VMware vSphere, w oparciu o odpowiednio dobrane serwery wirtualizacji (DELL, Fujitsu, HP) oraz centralne macierze dyskowe np. NetApp, wirtualizujemy środowiska wielokomputerowe scalając je do jednego środowiska wirtualnego. Terminale są budowane w oparciu o ThinClinet dobrane w zależności od warunków , w których mają pracować. Stosujemy terminale proste a także przeznaczone do zadań specjalnych w klasie IP65.

Środowisko umożliwia zbudowanie struktur redundantnych (High Availability) z możliwością dynamicznego przenoszenia maszyn wirtualnych (vMotion i Replication) w sytuacji awarii. Rozproszone terminale ThinClient mogą zostać zbudowane w oparciu o dwu a nawet czteromonitorowe stacje.

Posiadamy również doświadczenie w wirtualizacji środowiska Siemens Simatic PCS7. Cała warstwa nadrzędna PCS7 lub jej cześć może zostać osadzona w środowisku wirtualnym. Umożliwia to znaczną redukcję przestrzeni, ale przede wszystkim redukuje opóźnienia pojawiające się w przypadku standardowych rozbudowanych wieloserwerowych i wielokomputerowych struktur SCADA.

Cyber Security - bezpieczeństwo cybernetyczne w OT (IEC62443, NIS2)

W obecnych czasach niezwykle ważnym zagadnieniem jest Cyber Security - Bezpieczeństwo Cybernetyczne systemów OT (Operational Tewchnology). Zgdnie z ustawą o bezpieczeństwie cybernetycznym oraz dyrektywą nis2 coraz więcej zakładów jest zobligowanych do zapewnienia swoim przedziębiorstwom ochrony na odpowiednim poziomie. SimTec posiada wiedzę i doświadczenie w zapewnieniu niezbędnej ochrony nadrzędnym środowiskom PLC, DCS, SCADA, archiwizacji danych, a także środowiskom wirtualizacyjnym. W ramach swoich usług i konsorcjum firm specjalizujących się w poszczególnych obszarach, podejmujemy się audytów pod kątem Cyber Security w obszarach OT a także IT.

Budujemy:

  • systemy DMZ (WSUS, WEC, Syslog, RDP, Management Station, Antywirus)
  • systemy ochrony IPS/IDS (np. Firewall Fortigate + Nozomi)
  • systemy Backup&Restore dla systemów SCADA w trybie RUN
  • Jump Serwery - serwery przesiadkowe
  • projektujemy i konfigurujemy sieci vLAN
  • przenosimy systemy operatorskie do środowisk zwirtualizowanych

W zakresie Cyber Security współpracujemy z takimi firmami jak DAGMA - Bezpieczeństwo IT, czy też z dostawcą rozwiązań dla cyber bezpieczeństwa, ale i pamięci masowych NAS, firmą ARROW czy Arkanet. Szkolenia w zakresie normy IEC62443 i nis2 realizuje nasz partner INTEX.