Wirtualizacja i Cyber Security

Wirtualizacja warstw nadrzędnych systemów SCADA

Wirtualizacja i Cyber SecurityWirtualizacja i Cyber Security

Systemy IT

Firma SimTec realizuje zaawansowane projekty w zakresie wirtualizacji warstw nadrzędnych systemów SCADA. Bazując na środowisku VMware vSphere, w oparciu o odpowiednio dobrane serwery wirtualizacji (DELL, Fujitsu, HP) oraz centralne macierze dyskowe np. NetApp, wirtualizujemy środowiska wielokomputerowe scalając je do jednego środowiska wirtualnego. Terminale są budowane w oparciu o ThinClinet dobrane w zależności od warunków , w których mają pracować. Stosujemy terminale proste a także przeznaczone do zadań specjalnych w klasie IP65.

Środowisko umożliwia zbudowanie struktur redundantnych (High Availability) z możliwością dynamicznego przenoszenia maszyn wirtualnych (vMotion i Replication) w sytuacji awarii. Rozproszone terminale ThinClient mogą zostać zbudowane w oparciu o dwu a nawet czteromonitorowe stacje.

Posiadamy również doświadczenie w wirtualizacji środowiska Siemens Simatic PCS7. Cała warstwa nadrzędna PCS7 lub jej cześć może zostać osadzona w środowisku wirtualnym. Umożliwia to znaczną redukcję przestrzeni, ale przede wszystkim redukuje opóźnienia pojawiające się w przypadku standardowych rozbudowanych wieloserwerowych i wielokomputerowych struktur SCADA.
W obecnych czasach niezwykle ważnym zagadnieniem jest Cyber Security. SimTec posiada wiedzę i doświadczenie w zapewnieniu niezbędnej ochrony nadrzędnym środowiskom S7, TIA Portal, PCS7, SCADA, archiwizacji danych, a także środowiskom wirtualizacyjnym. W ramach swoich usług i konsorcjum firm specjalizujących się w poszczególnych obszarach, podejmujemy się audytów pod kątem Cyber Security w obszarach OT a także IT. W zakresie Cyber Security współpracujemy z takimi firmami jak DAGMA - Bezpieczeństwo IT, czy też z dostawcą rozwiązań dla cyber bezpieczeństwa, ale i pamięci masowych NAS, firmą ARKANET. Szkolenia w tym zakresie realizuje nasz partner INTEX.

© 2021 SimTec. All Rights Reserved. RODO