Skip to main content

Systemy MIS, MES, OEE

Integracja środowisk systemów sterowania DCS i PLC

Systemy MIS, MES, OEE

Systemy klasy MIS, MES oraz OEE

W warstwie OT (Operational Technology) integrujemy środowiska systemów sterowania DCS i PLC z nadrzędnymi systemami MIS (Management Information System), MES (Manufacturing Execution System), OEE (Overall Equipment Effectiveness). Realizujemy projekty gromadzenia i przetwarzania wszelkich danych produkcyjnych celem ich udostępnienia nadrzędnym środowiskom.

W drugą stronę odbieramy przetworzone dane z tych środowisk i je prezentujemy lub integrujemy z systemami DCS, PLC, SCADA celem dalszego przetwarzania w procesie produkcyjnym np. w formie receptur, tag’ów dla wydruków etykiet na produktach (np. QR code) lub jako inne dane produkcyjne, wydajnościowe czy jakościowe.
Nasi programiści posiadają wieloletnie doświadczenie w budowaniu interfejsów pomiędzy IT i OT z zachowaniem wszelkich współczesnych norm Cyber Security wg IEC62443.