Skip to main content

Polityka firmy

Firma SimTec Sp. z o.o. działa w szeroko pojętym obszarze automatyki przemysłowej obejmującym projektowanie, programowanie, uruchamianie urządzeń, linii technologicznych i procesów produkcyjnych, szkolenia, serwis i sprzedaż sprzętu z jednoczesnym zapewnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu inżynieryjnego i dostaw najwyższej jakości sprzętu.

Zapewniamy profesjonalny poziom usług na dynamicznie rozwijającym się rynku automatyki przemysłowej mający zapewnić naszym klientom konkurencyjność na rynku. Dzięki umiejętności szybkiego uczenia się oraz opanowywania nowych technologii SimTec podejmuje się nowych wyzwań stawiając sobie za cel, w zakresie jakości, aby nasza firma kojarzyła się z profesjonalizmem, zaufaniem, pewnością i terminowością.

Celem realizacji stawianych nam zadań, pragnąc zapewnić naszym klientom usługi na najwyższym poziomie w zakresie jakości, kierownictwo Spółki dba o odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy, wyszkolenie personelu, udział w certyfikacjach technicznych firmy, szkolenia BHP i szkolenia dedykowane. Cele stawiane naszym pracownikom, w zakresie jakości, spełniające oczekiwania klientów podlegają monitorowaniu, weryfikacji i ocenie na każdym etapie realizacji usługi, przez wyznaczony do tego personel.

Konkurencyjność i umacnianie pozycji na rynku mamy zamiar realizować kierując się następującymi zasadami:

  • dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów
  • dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań
  • dbamy o wysoką kulturę osobistą oraz o dobro firmy jak i klienta
  • dostarczamy najnowsze rozwiązania techniczne i realizujemy usługi przez wysoko wykwalifikowany i certyfikowany personel
  • ciągle doskonalimy swoje umiejętności i podnosimy kwalifikacje
  • wysoką jakość uzyskujemy poprzez stosowanie sprawdzonych dostawców i podwykonawców zapewniających nowoczesne i profesjonalne rozwiązania
  • podtrzymujemy partnerską współpracę z dostawcami i producentami wyrobów o najwyższej jakości co zapewnia firmie konkurencyjność
  • jakość produktów i usług traktujemy nie tylko jako wyróżnik lecz jako niezbędny wymóg poddawany permanentnej kontroli

Tak przyjęte postępowanie gwarantujące osiąganie założonych celów jest zgodne z wymaganiami normy ISO 9001 dotyczącej zarządzania jakością.

Ochrona środowiska naturalnego staje coraz ważniejszym elementem funkcjonowania organizacji. Celem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest zarządzanie oddziaływaniem na środowisko naturalne, w taki sposób, by działania w tym zakresie stały się wydajniejsze i bardziej spójne z pełną działalnością organizacji. Wytyczne zawarte w normie ISO 14001 stanowią integralną część systemu zarządzania naszą organizacją.

Firma SimTec funkcjonuje zgodnie z wytycznymi opisanymi w dokumencie "10 ZASAD UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT" (http://ungc.org.pl) i do tego samego zobowiązuje swoich dostawców i podwykonawców. Wszelkie uwagi, wątpliwości, naruszenia Kodeksu Etycznego prosimy zgłaszać wysyłając wiadomość elektroniczną na adres office@simtec.com.pl lub pisemny podany w Kontaktach. Osobom zgłaszającym tego typu naruszenia w dobrej wierze gwarantujemy pełną anonimowość oraz bezpieczeństwo przekazanej informacji.

Polityka prywatności (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Audyty.

Firma SimTec była audytowana przez nastęujące firmy:

W imieniu firmy STATOIL, w związku z realizowanymi projektami dla platform wiertniczych audytowła nas firma Intertek Poland Sp. z o.o. pod kontem HR i zarządzania projektami.
W związku z projektem dla THE LINDE GROUP i ich produkcją dla Farmacji bylismy audytowni pod kątem procedur zarządzania projektami i jakości wytwarzania, przez firmę Linde Healthcare - Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Zarząd Spółki zapewnia, że przedstawiona powyżej polityka jakości jest znana całemu personelowi, została zrozumiana, zaakceptowana i jest wdrażana a także podlega przeglądaniu i aktualizacji celem ciągłego udoskonalania poziomu naszych usług.

Zadowolenie i sukces klientów będzie również i naszym.

Prezes Zarządu