Skip to main content

Przemysł chemiczny

Produkcja proszków, żeli, Henkel, PCs7, Simatic S7, TIA Portal, inTouch, SCADA, PLC, receptury, batch, sekwencja, OEE, PSD, ESD, Safety, Cyber Security

Doświadczenie w projektach dla przemysłu chemicznego

Nasi pracownicy posiadają pełną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów sterowania i wizualizacji dla przemysłu chemicznego.

Systemy wsadowe i bazodanowe.

W oparciu o Industrial SQL Server oraz pakiet InTouch AVEVA (Wonderware), wdrożyliśmy system gromadzenia danych z procesu produkcyjnego proszków do prania. Dane gromadzone w bazie są udostępniane w formie raportów. Raporty są generowane za pomocą pakietu Excel. Użytkownik ma możliwość wygenerowania raportu z produkcji za dowolnie wybrany czasokres. Dzięki zastosowaniu systemu, usprawniono gospodarkę materiałową w zakładzie.

W przemyśle chemicznym bardzo często są stosowane systemy klasy DCS. Jednym z lepszych, lub jak niektórzy twierdzą, najlepszym systemem DCS, jest system PCS7 firmy Siemens. Jego skalowalność, elastyczność, doskonałe środowisko projektowe z wieloma modułami, stawia ten system wśród najlepszych na świecie. Firma SimTec ,specjalizując się w systemie Simatic PCS7 firmy Siemens, świadczy usługi dla automatyki procesowej oraz systemów zabezpieczeń PSD, ESD i F&G dla branży chemicznej.

Dla jednego z naszych klientów wdrożyliśmy system OEE (Overall Equipment Effectiveness, Całkowita Efektywność Wyposażenia), umożliwiający gromadzenie wszelkich danych produkcyjnych, czasów pracy, przestojów oraz przyczyn awarii, celem ciągłego monitorowania efektywności pracy linii pakujących.