Przemysł petrochemiczny

Oil & Gas

platforma wiertnicza akomodacyjna wydobywcza olej gaz oil and gas proces automation sequence separacja siemens s7 pcs7 safety dcs safety matrix pdm simatic wincc maersk statoil orlen lotos rafineria

Od wielu lat specjaliści firmy SimTec realizują projekty dla przemysłu olejowo-gazowego. Nasi inżynierowie są niezwykle cenieni w branży i posiadają szerokie doświadczenie w realizacji tych największych na świecie przedsięwzięć. Od 2005 roku nasi specjaliści brali udział w ponad 15 projektach dla przeróżnych platform wiertniczych, wydobywczych i akomodacyjnych rozlokowanych po całym świecie. 

W 2005 roku pracownicy firmy SimTec Sp. z o.o. brali udział w modernizacji systemu sterowania zespołu trzech platform wiertniczych w wielkim międzynarodowym zespole. Modernizacja polegała na zastąpieniu około 150 sterowników S5-155U ze starym systemem TELEPERM M, stu nowymi sterownikami AS-400 (CPU-417H) z wykorzystaniem PCS7 v6.1. Systemy nadrzędne zostały zmodernizowane w oparciu o 6 redundantnych serwerów PCS7, 24 stacje operatorskie oraz ściany graficzne. Nasze zadanie polegało na pisaniu oprogramowania dla AS-400, wizualizacji WinCC oraz testach akceptacyjnych IAT/FAT. Testy akceptacyjne były realizowane za pomocą symulatorów procesowych oraz za pomocą pakietu narzędziowego SIMBA umożliwiającego modelowanie obiektów i ich symulację na magistrali Profibus. Oprogramowanie musiało zostać tak dobrze napisane i przetestowane, aby wymiana starego systemu na nowy następowała bez zatrzymywania produkcji platformy wiertniczej - dzienna wartość wydobycia platformy była wyższa od kosztu migracji. Zgodnie z informacjami firmy Siemens, projekt ten był wówczas największym na świecie wdrożeniem systemu PCS7 jako całości.

Rozruchy offshore

Nasi inżynierowie posiadają tzw. certyfikaty "offshore" uprawniające do przeprowadzania rozruchów na pracujących platformach znajdujących się na morzu. Dzięki temu nasza działalność nie ogranicza się tylko do pisania i testowania programów na lądzie, ale również wdrażamy je na realnych obiektach.

Biodiesel

Dla ORLEN od wielu lat modernizujemy, rozbudowujemy i serwisujemy oprogramowanie systemów S7-400H WinCC oraz PCS7 dla instalacji produkcji Biodiesla.

Biodiesel to biopaliwo pochodzenia roślinnego stosowane w silnikach wysokoprężnych (Diesla).

Współpracujemy w tym zakresie z niemiecką firmą technologiczną AT (Agrar-Technik Int.GmbH), czego efektem są kolejne realizowane wspólnie projekty budowy kolejnych linii produkcji i destylacji estrów metylowych UCOFAME. AT AGRAR-TECHNIK (at-agrartechnik.de)

© 2021 SimTec. All Rights Reserved. RODO