Skip to main content

Standaryzacja

Simatic S7, PCS7, WinCC

Standaryzacja systemów automatyki, PLC, HMKI, SCADA, DCS, PCS7

Standaryzowanie oprogramowania instalacji i obiektów

W obecnych czasach, przy galopującym postępie technicznym i coraz większym stopniu automatyzacji i integracji systemów, niezbędnym jest porządkowanie systemów sterowania a także ich standaryzacja.

Każdy szanujący się zakład powinien nie tylko zadbać o czystość systemów automatyki polegającą na stosowaniu rozwiązań kilku (max. 3-ch) wytypowanych najlepszych dostawców. Współcześni liderzy rynku dbają również o standaryzację programów swych systemów sterowania. Pomimo, że w pierwszej fazie standaryzacja jest droga, to dzięki standaryzacji systemów i programów drastycznie maleją koszty utrzymania ruchu a obiekty są o wiele bardziej niezawodne i o wiele lepiej diagnozowalne.

W obecnych czasach zakłady coraz częciej decydują się na wdrażanie systemów klasy DDMS (Digital Design, Manufacturing & Services) dla zarządzania dokumentami (schematy elektryczne, P&ID, oprzyrządowanie, rury, automatyzacja itp.), wsparcia inżynieringu czy zarządzania zasobami utrzymania ruchu. W tym zakresie Firma SimTec oferuje swoim klientom wsparcie przy wdrażaniu systemu COMOS DDMS firmy Siemens.

Firma SimTec od początku dba o czystość i przejrzystość swoich rozwiązań, starając się przekonywać swoich Klientów o konieczności standaryzacji. Bazując na wieloletnim doświadczeniu specjalistów firmy SimTec stworzyliśmy własny standard dedykowany dla sterowników Simatic S7-300S7-400, S7-1200, S7-1500 i systemu PCS7 oraz dla systemu wizualizacji WinCC Classic, WinCC Flexible, TIA Portal WinCC.

Standard został zbudowany z napisanych przez nas uniwersalnych bloków funkcyjnych dla:

  • napędów,
  • zaworów,
  • klap,
  • pomiarów analogowych,
  • sterowania sekwencjami krokowymi,
  • diagnostyki sieci przemysłowych,
  • współpracy z robotami Fanuc itp.

Nasze standardowe bloki funkcyjne mogą być użytkowane zarówno w Step7TIA Portal,  jak równieżw systemie PCS7 (za pomocą edytora CFC). Dla wszystkich standardowych bloków wytworzyliśmy obiekty WinCC, tzw. Ikony, oraz ich stacyjki. Stacyjki obiektów umożliwiają szczegółową diagnostykę każdego obiektu.

Posługiwanie się standardem znacznie usprawnia naszą pracę. Wszyscy programiści SimTec znając ten standard mogą w każdej chwili pomóc Klientowi w razie jakichkolwiek problemów z obiektem. Posługiwanie się wielokrotnie sprawdzonymi blokami funkcyjnymi daje gwarancję poprawnej pracy aplikacji. Nasz standard potrafimy łatwo i szybko dostosować do specyfiki dowolnego obiektu a także do dodatkowych oczekiwań.
Standard może zostać również dostosowany do innego systemu wizualizacji aniżeli WinCC czy WinCC Flex a także dla innego rodzaju systemu PLC. Specjaliści firmy SimTec nie tylko biorą udział w udoskonalaniu własnego standardu, ale również znają i wdrażają od lat dedykowane standardy dla różnych branż przemysłowych typu CEMAT, NORSOKBraumatNamatPCS7 APL czy SOGO.

Prace nad własnym standardem zaowocowały firmie SimTec wieloma projektami dla przemysłu olejowo-gazowego, w których to nasi inżynierowie tworzyli bloki dla standardu SOGO.