Skip to main content

Przemysł samochodowy

Przemysł samochodowy, automotive, Step7, Tia Portal, robotyzacja, koka, fanuc, abb, ktl, skid transport, programowanie linii, rfid, wlan

Doświadczenie w projektach dla przemysłu samochodowego.

Jako firma zlokalizowana na Śląsku zrealizowaliśmy wiele projektów w kraju czy za granicą dla branży samochodowej. Zrobotyzowane linie pras, wszelkiego typu transporty karoserii czy montaże lub linie KTL i lakiernicze, to doskonale znane nam środowisko, dla którego realizowaliśmy wiele projektów.

Automatyzacja i robotyzacja linii pras.

zrobotyzowane linie pras, safety, simatic, tia portal, sekwencja krokowa

Projekty polegały na zautomatyzowaniu kompletnego ciągu technologicznego za pomocą sterowników programowalnych PLC , robotów przemysłowych oraz paneli operatorskich. Linie pras składały się najczęściej z 4-7 pras, pomiędzy którymi pracowały roboty przemysłowe.

Sterowanie linią obejmowało cykl produkcyjny polegający na podaniu na początku linii, w sposób automatyczny blachy, która podlegała formowaniu w kolejnych prasach. Transport blach z jednej prasy do drugiej był realizowany za pomocą robotów przemysłowych. Uzyskiwane przez taką linię prędkości produkcji wynoszą do 10 uderzeń na minutę. Oznacza to, że w czasie 6sek. kilkutonowa prasa musi wykonać przekucie, jeden robot musi wyciągnąć przekutą blachę, a drugi robot musi włożyć kolejną blachę do przekucia.

O jakości zautomatyzowanej linii prac świadczy nie tylko jej wydajność produkcyjna, ale też i szybkość przezbrojenia linii na nowy typ produkcji. Aby linię przezbroić, należy wymienić kilkutonowe matryce dla każdej prasy a także wymienić wszystkie uchwyty robotów ze względu na nowy kształt odkuwanej blachy.

Przezbrojenie linii może się odbywać ręcznie i trwałoby to kilka godzin lub w cyklu automatycznym. Nasze sterowanie obejmowało również automatyczną wymianę narzędzi, polegającą na kompletnym przezbrojeniu linii na nowy asortyment. Wymiana narzędzi polegała na automatycznej wymianie matryc pras, uchwytów robotów oraz na automatycznym przeładowaniu parametrów technologicznych, poprzez pobranie nowej receptury. Średni czas takiej wymiany nie przekraczał 10 minut dla całej linii, co należy uznać za bardzo dobry i oczekiwany wynik.

Automatyzacja gniazd technologicznych w zautomatyzowanych liniach samochodowych i transport karoserii.

PLC, HMI, SCADA, linie produkcyjne pojazdów, samochód, karoseria, sterowania, programowanie, winCC, standard, opel, vw, bmw, mercedes, ford

Inżynierowie firmy SimTec posiadają doświadczenie w oprogramowywaniu różnych fragmentów transportu i gniazd technologicznych w przemyśle samochodowym. Przykładem takiego rozwiązania może być zautomatyzowana linia podawania mat głuszących. W zależności od VIN pojazdu należało dostarczyć na linię odpowiedni zestaw mat wygłuszających, które następnie były klejone przez personel zakładu. System musiał odpowiednio wcześniej zidentyfikować karoserię po jej kodzie VIN zapisanym na nośniku typu Moby. Po zidentyfikowaniu pojazdu operator uzyskuje informację świetlną, dzięki której dobiera odpowiednie maty i układa je na tackach, które muszą dotrzeć na miejsce montażu w sposób zsynchronizowany z momentem podjechania karoserii. Całość sytemu została zrealizowana w oparciu o Industrial PC z softwarowym sterownikiem Win AC RTX oraz pakiet HMI ProTool.

Innym przykładem naszych instalacji dla przemysłu samochodowego może być system klejenia listew bocznych do karoserii. Podobnie jak w poprzednim przypadku operator otrzymuje odpowiednio wcześniej informację o typie karoserii, którą wyczytujemy z kodu VIN pojazdu umieszczonego na nośniku danych typu Moby. Dzięki temu dobiera on odpowiedni model listwy i umieszcza w kolejce a następnie, gdy podjeżdża właściwa karoseria, to następuje automatyczne klejenie listwy. Oprogramowanie zostało osadzone w PLC S7-400 odpowiedzialnym za transporty karoserii, a zarządzanie gniazdem było możliwe z panelu operatorskiego wykonanego za pomocą WinCC Flex.

Obok automatyzacji gniazd technologicznych w przemyśle samochodowym nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w automatyzowaniu kompletnych linii transportu karoserii SKID po dowolnych obszarach cyklu technologicznego montażu pojazdów. Programowaliśmy transporty zarówno w obszarach spawania karoserii, lakierni jak również w obszarze montaży końcowych.

Linia KTL transportów SKID dla produkcji naczep samochodowych

Linia KTL transport ram naczep samochodowych, tir, wielton, magazyn wysokiego składowania ram, rfid, tia portal

Jedna z naszych ostatnich realizacji to zintegrowany system transportu SKID na linii KTL i lakierni produkującej naczepy samochodowe WIELTON S.A. Na bazie bardzo zaawansowanego systemu sterowania, który oparty jest o TIA Portal oraz sterownik S7-1500 Safety/Technology, panele operatorskie TIA Portal oraz nadrzędny system WinCC, został zbudowany centralny system sterowania transportem i magazynowaniem ram naczep samochodowych z wykorzystaniem SKID'ów.

System ten został wyposażony w technologiczny PLC z rodziny Safety CPU 1516T-3PN/DP. Współpracuje on z rozproszonym systemem Profinet, którego uczestnikami są AP i CL WLAN Scalance firmy Siemens, rozproszone wyspy I/O oparte o ET200SP oraz rozproszony system anten RFID służący do śledzenia oraz identyfikacji produktów. System transportu został w całości zrealizowany za pomocą falowników Sinamics G120 PN, które współpracują z enkoderami firmy Siemens na Profinet. Dzięki zastosowaniu WinCC Classic, udostępniono możliwość zdalnego dostępu DataMonitor oraz generację raportów, które są rozsyłane za pomocą e-mail.

Śledzenie produktów odbywa się za pomocą Tag'ów RFID pracujących w środowisku do 280st.C, które zostały zabudowane na każdym SKID. System TIA Portal doskonale integruje wszystkie w/w komponenty automatyki w jednym środowisku, co znacznie ułatwia i usprawnia diagnostykę.