Skip to main content

Siemens Functional Safety Professional

PSD, ESD, F&G

Certyfikaty PCS7 Safety Integrated i TUV w zakresie Safety

Nasi pracownicy zaliczyli cykl szkoleń certyfikacyjnych w zakresie PCS7 Safety. Warsztaty zostały zakończone egzaminami certyfikacyjnymi, które prezentujemy poniżej:

Safety PLC, DCS

Systemy bezpieczeństwa - Safety

Nasi inżynierowie posiadają certyfikaty Siemens Functional Safety Professional wydane przez TUV Sued uprawniające do projektowania układów bezpieczeństwa zgodnie z normami IEC 61511 oraz IEC 61508.

Od roku 2005 specjaliści firmy SimTec regularnie uczestniczą w projektach dotyczących instalacji wiertniczych na Morzu Północnym oraz Morzu Czerwonym.

Są to nowe instalacje bazujące na różnych wersjach systemu Simatic PCS7 (od V6.x do V9.x), bądź modernizacje starych systemów sterowania (Siemens, ABB) na PCS7.

W ramach tychże projektów nasi inżynierowie tworzyli oprogramowanie zarówno dla PLC realizujących sterowanie procesem, jak również dla systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produkcji, załogi i środowiska. Systemy te muszą zapewniać bezpieczeństwo na poziomie SIL2 lub SIL3 i bazują na analizie HAZOP:

  • ESD (Emergency Shutdown) - awaryjne wyłączenie instalacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
  • F&G (Fire and Gas) – uruchomienie systemów alarmowych i gaśniczych w przypadku wykrycia pożaru lub wycieku gazu
  • PSD (Proces Shutdown) – zatrzymanie produkcji w sytuacjach potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa (zagrożenie może wynikać z samego procesu produkcji lub pojawić się jako sygnał wejściowy z systemów ESD/F&G).

O ile sterowniki procesowe bazują z reguły na standardowych komponentach Simatic PCS7, o tyle sterowniki realizujące funkcje bezpieczeństwa zbudowane są w oparciu o podzespoły z rodziny Simatic S7 F/FH Systems:

  • redundantne procesory AS-400H (głównie CPU-417H/CPU-410)
  • redundantne sieci światłowodowe Ethernet
  • redundantne sieci obiektowe Profibus (z protokołem ProfiSafe)
  • specjalizowane (certyfikowane) karty we/wy dla systemów bezpieczeństwa
  • certyfikowane oprogramowanie narzędziowe S7 F Systems z bibliotekami Failsafe Blocks.

W jednym systemie realizuje się zarówno standardowe sterowanie procesem jak i równolegle program fail-safe co jest rzadko albo w ogóle nie spotykane w systemach innych producentów.

Logika programu w systemach bezpieczeństwa realizowana jest zwykle w oparciu o matrycę Przyczyna/Skutek (Cause & Effect Matrix).
Ze względu na charakter procesu wydobywczego i związane z nim ryzyko, odbiory akceptacyjne FAT często realizowane są przy współudziale organizacji certyfikujących DNV, TÜV.

Certyfikat Process Safety Applications, certyfikowani specjaliści

Expert Module: Siemens Safety Applications

Siemens Functional Safety Certyfikat

Siemens Functional Safety Professional

Siemens Functional Safety Certyfikat IEC61511

Process Automation - IEC 61511

PCs7 Process Safety ceryfikat

SIMATIC PCS 7 Process Safety

IEC 61511 Practical use

Oil & Gas Safety systems certyfikaty

Systemy ESD, PSD i F&G