Skip to main content

Systemy sterowania tunelami

Tunel pod Martwą Wisłą, redundancja, DCS, PLC, WinCC, scenariusze, Simatic S7, S7-400H, monitoring, kamery, programowanie, sterowanie ruchem

Sterowanie tunelem pod Martwą Wisłą

Jedno z naszych najciekawszych i najbardziej skomplikowanych zrealizowanych zadań, to sterowanie tunelem pod Martwą Wisłą. System sterowania bazuje na komponentach firmy Siemens Simatic S7-400-H i nadrzędnym systemie SCADA WinCC. Jest to system redundantny na każdym poziomie i w każdej warstwie. Poczynając od redundantnych CPU rozmieszczonych po dwóch stronach rzeki, przez redundancję I/O ET200M na redundantnych magistralach Profibus, aż po redundancję SCADA i współpracę z zewnętrznymi środowiskami inteligentnych kamer wizyjnych, systemów p.poż, pętli indukcyjnych w jezdniach i wielu innych. Dla tunelu zrealizowano środowisko, umożliwiające symulację kilkudziesięciu różnych scenariuszy w reakcji na różne zdarzenia w tunelu. Symulacja odbywa się live na panelach SCADA. Aktywacja danego scenariusza odbywa się w spoóśb automatyczny przy współpracy z operatorem, ale może też zostać wdrożona w sposób ręczny przez uprawnionego operatora.