Skip to main content

Gospodarka wodna

PCS7, Czajka, APL standard, Siemens, DCS, PLC, TIA Portal, oczyszczanie ścieków,

Doświadczenie w projektach dla oczyszczalni ścieków

Nasi pracownicy brali udział przy projektowaniu i wdrażaniu systemów sterowania i wizualizacji dla oczyszczalni ścieków. Posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności standaryzowania procesu oczyszczania ścieków. Potrafimy wdrożyć najnowocześniejsze techniki diagnostyczne dla procesu oczyszczania ścieków.

Realizowaliśmy projekt w oparciu o InSQL firmy Wonderware, polegający na wdrożeniu systemu bazodanowego umożliwiającego gromadzenie, przeglądanie i raportowanie danych z przepompowni oraz studzienek kanalizacyjnych.

Sterowanie oczyszczalnią realizowaliśmy zaróno dla klasycznych oczyszczalni ścieków, jak i w przemyśle olejowo gazowym na platformach wiertniczych, czy też w cementowniach.

Wiele oczyszczalni ścieków jest sterowanych za pomocą Simatic PCS7. Firma SimTec nie tylko posiada doświadczenie w projektach dla oczyszczalni ścieków, ale także prowadziliiśmy szkolenia z PCS7 dla służb utrzymania ruchu, a nasza znajomość systemów klasy DCS może być przydatna w przeróżnych planach modernizacji, przebudowach czy migracjach systemów.