Simtec Konto

*

*

*

*

*

*

Simtec automatyka przemysłowa

*

Przemysł motoryzacyjny

Doświadczenie w projektach dla przemysłu samochodowego:

Automatyzacja i robotyzacja linii pras.

robotyka robotyzacja programowanie rozruch symulacja aplikacja plc Siemens s5 s7 rfid moby decentralne peryferia et200 profibus asi profinet Ethernet panel operatorski commissioning

Projekty polegały na zautomatyzowaniu kompletnego ciągu technologicznego za pomocą sterowników programowalnych PLC , robotów przemysłowych oraz paneli operatorskich. Linie pras składały się najczęściej z 4-7 pras, pomiędzy którymi pracowały roboty przemysłowe.

Sterowanie linią obejmowało cykl produkcyjny polegający na podaniu w sposób automatyczny blachy na początku linii, która podlegała formowaniu w kolejnych prasach. Transport blach z jednej prasy do drugiej był realizowany za pomocą robotów przemysłowych. Uzyskiwane przez taką linię prędkości produkcji wynoszą do 10 uderzeń na minutę. Oznacza to że w czasie 6sek. kilkutonowa prasa musi wykonać przekucie, jeden robot musi wyciągnąć przekutą blachę a drugi robot musi włożyć kolejną blachę do przekucia.

O jakości zautomatyzowanej linii prac świadczy nie tylko jej wydajność produkcyjna ale też i szybkość przezbrojenia linii na nowy typ produkcji. Aby linię przezbroić należy wymienić kilkutonowe matryce dla każdej prasy a także wymienić wszystkie uchwyty robotów ze względu na nowy kształt odkuwanej blachy.

Przezbrojenie linii może się odbywać ręcznie i trwałoby to kilka godzin lub w cyklu automatycznym. Nasze sterowanie obejmowało również automatyczną wymianę narzędzi, polegającą na kompletnym przezbrojeniu linii na nowy asortyment. Wymiana narzędzi polegała na automatycznej wymianie matryc pras, uchwytów robotów oraz na automatycznym przeładowaniu parametrów technologicznych poprzez pobranie nowej receptury. Średni czas takiej wymiany nie przekraczał 10 minut dla całej linii, co należy uznać za bardzo dobry i oczekiwany wynik.

 

Automatyzacja gniazd technologicznych w zautomatyzowanych liniach samochodowych i transport karoserii.

motoryzacja robotyka automatyka system RFID Moby M wizualizacja sterowanie plc robot fanuc kuka abb comau

Inżynierowie firmy SimTec posiadają doświadczenie w oprogramowywaniu różnych fragmentów transportu i gniazd technologicznych w przemyśle samochodowym. Przykładem takiego rozwiązania może być zautomatyzowana linia podawania mat głuszących. W zależności od VIN pojazdu należało dostarczyć na linię odpowiedni zestaw mat wygłuszających, które następnie były klejone przez personel zakładu. System musiał odpowiednio wcześniej zidentyfikować karoserię po jej kodzie VIN zapisanym na nośniku typu Moby. Po zidentyfikowaniu pojazdu operator uzyskuje informację świetlną, dzięki której dobiera odpowiednie maty i układa je na tackach, które muszą dotrzeć na miejsce montażu w sposób zsynchronizowany z momentem podjechania karoserii. Całość sytemu została zrealizowana w oparciu o Industrial PC z softwarowym sterownikiem Win AC RTX oraz pakiet HMI ProTool.

Innym przykładem naszych instalacji dla przemysłu samochodowego może być system klejenia listew bocznych do karoserii. Podobnie jak w poprzednim przypadku operator otrzymuje odpowiednio wcześniej informację o typie karoserii, którą wyczytujemy z kodu VIN pojazdu umieszczonego na nośniku danych typu Moby. Dzięki temu dobiera on odpowiedni model listwy i umieszcza w kolejce a następnie, gdy podjeżdża właściwa karoseria, to następuje automatyczne klejenie listwy. Oprogramowanie zostało osadzone w PLC S7-400 odpowiedzialnym za transporty karoserii, a zarządzanie gniazdem było możliwe z panelu operatorskiego wykonanego za pomocą WinCC Flex.

Obok automatyzacji gniazd technologicznych w przemyśle samochodowym nasi specjaliści posiadają wieloletnie doświadczenie w automatyzowaniu kompletnych linii transportu karoserii SKID po dowolnych obszarach cyklu technologicznego montażu pojazdów. Programowaliśmy transporty zarówno w obszarach spawania karoserii, lakierni jak również w obszarze montaży końcowych.

robotyka linia prac gniazda montażowe sterowanie automatyka przemysłowa plc S7 pcs7 scada wincc intouch ifix cimplicity

Car industry przemysł motoryzacyjny sterowania automatyzacja robotyka wizualizacja panele operatorskie wincc felxible

TOP