Simtec Konto

*

*

*

*

*

*

Simtec automatyka przemysłowa

*

Gospodarka wodna

Nasi pracownicy brali udział przy projektowaniu i wdrażaniu systemów sterowania i wizualizacji dla oczyszczalni ścieków. Posiadamy niezbędną wiedzę i umiejętności standaryzowania procesu oczyszczania ścieków. Potrafimy wdrożyć najnowocześniejsze techniki diagnostyczne dla procesu oczyszczania ścieków.

Realizowaliśmy projekt w oparciu o InSQL firmy Wonderware polegający na wdrożeniu systemu bazodanowego umożliwiającego gromadzenie, przeglądanie i raportowanie danych z przepompowni oraz studzienek kanalizacyjnych.

Sterowanie oczyszczalnią realizowaliśmy zaróno dla klasycznych oczyszczalni ścieków jak i w przemyśle olejowo gazowym na platformach wiertniczych czy też w cementowniach.

Wiele oczyszczalni ścieków jest sterowanych za pomocą Simatic PCS7. Firma SimTec nie tylko posiada doświadczenie w projektach dla oczyszczalni ścieków ale także prowadziliiśmy szkolenia z PCS7 dla służb utrzymania ruchu a nasza znajomość systemów klasy DCS może być przydatna w przeróżnych planach modernizacji, przebudowach czy migracjach systemów.

gospodarka wodna oczyszczalnia ścieków sterowanie plc system dcs pcs7 emerson ge fanuc b&r saia modicon abb automatyka wizualizacja wincc intouch cimplicity asix

TOP