Skip to main content

Serwis

Podtytuł

usługi serwisowe w zakresie PLC, SCADA, HMI, DCS, PCS7 usługi serwisowe w zakresie PLC, SCADA, HMI, DCS, PCS7

Serwis i wsparcie

Jeżeli stopień skomplikowania systemu sterowania produkcją przekracza możliwości służb utrzymania ruchu, lub jeśli przedsiębiorstwo w ogóle ich nie posiada, każda awaria oznacza dotkliwą przerwę w produkcji i gorączkowe poszukiwanie kogoś, kto mógłby natychmiast przybyć na miejsce awarii i szybko usunąć usterkę.

Specjaliści firmy SimTec mogą skutecznie zaradzić tym problemom i zminimalizować straty wynikłe z przestojów. Jesteśmy w stanie, po dokonaniu analizy pracujących w Państwa zakładzie układów automatyki, przedstawić ofertę serwisową dostosowaną do potrzeb wynikających ze specyfiki każdej branży i dającą gwarancję skutecznej reakcji w pożądanym przez Państwa czasie.

W sytuacjach szczególnie krytycznych czasowo, oferujemy (o ile system sterowania stwarza taką możliwość) serwis zdalny z wykorzystaniem łączy telekomunikacyjnych, który umożliwia zdiagnozowanie sytuacji awaryjnej nawet w ciągu kilkunastu minut od jej zaistnienia.