Simtec Konto

*

*

*

*

*

*

Simtec automatyka przemysłowa

*

Polityka jakości

Firma SimTec Sp. z o.o. działa w szeroko pojętym obszarze automatyki przemysłowej obejmującym projektowanie, programowanie, uruchamianie urządzeń, linii technologicznych i procesów produkcyjnych, szkolenia, serwis i sprzedaż sprzętu z jednoczesnym zapewnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu inżynieryjnego i dostaw najwyższej jakości sprzętu.

Zapewniamy profesjonalny poziom usług na dynamicznie rozwijającym się rynku automatyki przemysłowej mający zapewnić naszym klientom konkurencyjność na rynku. Dzięki umiejętności szybkiego uczenia się oraz opanowywania nowych technologii SimTec podejmuje się nowych wyzwań stawiając sobie za cel, w zakresie jakości, aby nasza firma kojarzyła się z profesjonalizmem, zaufaniem, pewnością i terminowością.

Celem realizacji stawianych nam zadań, pragnąc zapewnić naszym klientom usługi na najwyższym poziomie w zakresie jakości, kierownictwo Spółki dba o odpowiednie wyposażenie stanowisk pracy, wyszkolenie personelu, udział w certyfikacjach technicznych firmy, szkolenia BHP i szkolenia dedykowane. Cele stawiane naszym pracownikom, w zakresie jakości, spełniające oczekiwania klientów podlegają monitorowaniu, weryfikacji i ocenie na każdym etapie realizacji usługi, przez wyznaczony do tego personel.

Konkurencyjność i umacnianie pozycji na rynku mamy zamiar realizować kierując się następującymi zasadami:

  • dążymy do stałego podnoszenia poziomu obsługi naszych klientów
  • dobieramy i szkolimy pracowników tak, aby ich umiejętności pozwalały na oferowanie nowoczesnych rozwiązań
  • dbamy o wysoką kulturę osobistą oraz o dobro firmy jak i klienta
  • dostarczamy najnowsze rozwiązania techniczne i realizujemy usługi przez wysoko wykwalifikowany i certyfikowany personel
  • ciągle doskonalimy swoje umiejętności i podnosimy kwalifikacje
  • wysoką jakość uzyskujemy poprzez stosowanie sprawdzonych dostawców i podwykonawców zapewniających nowoczesne i profesjonalne rozwiązania
  • podtrzymujemy partnerską współpracę z dostawcami i producentami wyrobów o najwyższej jakości co zapewnia firmie konkurencyjność
  • jakość produktów i usług traktujemy nie tylko jako wyróżnik lecz jako niezbędny wymóg poddawany permanentnej kontroli

Tak przyjęte postępowanie gwarantujące osiąganie założonych celów jest zgodne z wymaganiami normy ISO 9001 :2009 dotyczącej zarządzania jakością.

Zarząd Spółki zapewnia, że przedstawiona powyżej polityka jakości jest znana całemu personelowi, została zrozumiana, zaakceptowana i jest wdrażana a także podlega przeglądaniu i aktualizacji celem ciągłego udoskonalania poziomu naszych usług.

Zadowolenie i sukces klientów będzie również i naszym.

Prezes Zarządu

ISO 9001 standard jakość quality certyfikat nowoczesne rozwiązania kontrola kompetencja terminowość nowoczesność

 

TOP