Skip to main content

Przemysł chemiczny

Produkcja proszków, żeli, Henkel, PCs7, Simatic S7, TIA Portal, inTouch, SCADA, PLC, receptury, batch, sekwencja, OEE, PSD, ESD, Safety, Cyber Security Produkcja proszków, żeli, Henkel, PCs7, Simatic S7, TIA Portal, inTouch, SCADA, PLC, receptury, batch, sekwencja, OEE, PSD, ESD, Safety, Cyber Security

Doświadczenie w projektach dla przemysłu chemicznego

Nasi pracownicy posiadają pełną wiedzę i doświadczenie we wdrażaniu systemów sterowania i wizualizacji dla przemysłu chemicznego.

Systemy wsadowe i bazodanowe.

W oparciu o Industrial SQL Server oraz pakiet InTouch AVEVA (Wonderware), wdrożyliśmy system gromadzenia danych z procesu produkcyjnego proszków do prania. Dane gromadzone w bazie są udostępniane w formie raportów. Raporty są generowane za pomocą pakietu Excel. Użytkownik ma możliwość wygenerowania raportu z produkcji za dowolnie wybrany czasokres. Dzięki zastosowaniu systemu, usprawniono gospodarkę materiałową w zakładzie.

W przemyśle chemicznym bardzo często są stosowane systemy klasy DCS. Jednym z lepszych, lub jak niektórzy twierdzą, najlepszym systemem DCS, jest system PCS7 firmy Siemens. Jego skalowalność, elastyczność, doskonałe środowisko projektowe z wieloma modułami, stawia ten system wśród najlepszych na świecie. Firma SimTec ,specjalizując się w systemie Simatic PCS7 firmy Siemens, świadczy usługi dla automatyki procesowej oraz systemów zabezpieczeń PSD, ESD i F&G dla branży chemicznej.

Dla jednego z naszych klientów wdrożyliśmy system OEE (Overall Equipment Effectiveness, Całkowita Efektywność Wyposażenia), umożliwiający gromadzenie wszelkich danych produkcyjnych, czasów pracy, przestojów oraz przyczyn awarii, celem ciągłego monitorowania efektywności pracy linii pakujących.