Simtec Konto

*

*

*

*

*

*

Simtec automatyka przemysłowa

*

Systemy bezpieczeństwa - Safety

Certyfikaty PCS7 Safety Integrated i TUV w zakresie Safety

Nasi pracownicy zaliczyli cykl szkoleń certyfikacyjnych w zakresie PCS7 Safety. Warsztaty zostały zakończone egzaminami certyfikacyjnymi, które prezentujemy poniżej:

Safety

TUV FSP

Systemy bezpieczeństwa F-Systems

bezpieczeństwo maszyn procesów F-system safety matrix simatic siemens s7 oraz pcs7 matryca przyczyna skutek ochrona not-aus i emmergency bloki safety CFC redundancja podwojenie zwielokrotnienie zabezpieczenie ochrona procesu obiektu człowiek esd psd offshore fire and gas protection system redundantny

Nasi inżynierowie posiadają certyfikaty Siemens Functional Safety Professional wydane przez TUV Sued uprawniające do projektowania układów bezpieczeństwa zgodnie z normami IEC 61511 oraz IEC 61508.

Od roku 2005 specjaliści firmy SimTec regularnie uczestniczą w projektach dotyczących instalacji wiertniczych na Morzu Północnym oraz Morzu Czerwonym.

Są to nowe instalacje bazujące na różnych wersjach systemu Simatic PCS7 (od V6.x do V8.x), bądź modernizacje starych systemów sterowania (Siemens, ABB) na PCS7.

W ramach tychże projektów nasi inżynierowie tworzyli oprogramowanie zarówno dla PLC realizujących sterowanie procesem, jak również dla systemów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo produkcji, załogi i środowiska. Systemy te muszą zapewniać bezpieczeństwo na poziomie SIL2 lub SIL3 i bazują na analizie HAZOP:

  • ESD (Emergency Shutdown) - awaryjne wyłączenie instalacji w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa
  • F&G (Fire and Gas) – uruchomienie systemów alarmowych i gaśniczych w przypadku wykrycia pożaru lub wycieku gazu
  • PSD (Proces Shutdown) – zatrzymanie produkcji w sytuacjach potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa (zagrożenie może wynikać z samego procesu produkcji lub pojawić się jako sygnał wejściowy z systemów ESD/F&G).

O ile sterowniki procesowe bazują z reguły na standardowych komponentach Simatic PCS7, o tyle sterowniki realizujące funkcje bezpieczeństwa zbudowane są w oparciu o podzespoły z rodziny Simatic S7 F/FH Systems:

  • redundantne procesory AS-400H (głównie CPU-417H/CPU-410)
  • redundantne sieci światłowodowe Ethernet
  • redundantne sieci obiektowe Profibus (z protokołem ProfiSafe)
  • specjalizowane (certyfikowane) karty we/wy dla systemów bezpieczeństwa
  • certyfikowane oprogramowanie narzędziowe S7 F Systems z bibliotekami Failsafe Blocks.

W jednym systemie realizuje się zarówno standardowe sterowanie procesem jak i równolegle program fail-safe co jest rzadko albo w ogóle nie spotykane w systemach innych producentów.

Logika programu w systemach bezpieczeństwa realizowana jest zwykle w oparciu o matrycę Przyczyna/Skutek (Cause & Effect Matrix).
Ze względu na charakter procesu wydobywczego i związane z nim ryzyko, odbiory akceptacyjne FAT często realizowane są przy współudziale organizacji certyfikujących DNV TUV.

 

Rozruchy offshore

Nasi inżynierowie posiadają tzw. certyfikaty "offshore" uprawniające do przeprowadzania rozruchów na pracujących platformach znajdujących się na morzu. Dzięki temu nasza działalność nie ogranicza się tylko do pisania i testowania programów na lądzie, ale również wdrażamy je na realnych obiektach. 

Siemens Functional Safety Professional

SFSP Certificate 20141027 Waldemar Jawoszek SFSP Certificate 20141027 Antoni PecherczykSFSP Certificate 20141027 Olgierd PodeszwaSFSP Certificate Back Side 271014

Process Automation - IEC 61511

Antoni Pecherczyk workshop certificate confiramtion experience Workshop Confirmation Olgierd Podeszwa Safety PCS7 simatic systems safety matrix for DCS PCS7 Safety Workshop Confirmation Waldemar Jawoszek Safety Specialist

SIMATIC PCS 7 Process Safety 

SimTec Siemens Solution Partner Confirmation TUV Safety Specialist Antoni Pecherczyk WSPS14E05 Solution Partner Confirmation Olgierd Podeszwa TUV Safety DCS system Solution Partner Confirmation Waldemar Jawoszek

IEC 61511 Practical use

WSPU14E01 Workshop Confirmation Antoni Pecherczyk WSPU14E01 Workshop Confirmation Olgierd Podeszwa WSPU14E01 Workshop Confirmation Waldemar Jawoszek

SOGO Safety Training 

Siemens Oil and Gas Organization Safety Training Waldemar Jawoszek

Systems: ESD, PSD and F&G

certyfikat security foto

Do pobrania

TOP