Simtec Konto

*

*

*

*

*

*

Simtec automatyka przemysłowa

*

Contact

Contact Us!:

Be in touch

Scan me
Scan this QR Code!

Adres: 
ul. Mickiewicza 29 / A10.22
40-085 Katowice, Silesia, Poland

Telefon: +48 32 207 23 29

Email: office@simtec.com.pl
Web: www.simtec.com.pl

Nr KRS 0000149822 - Sad Rejonowy w Katowicach
Kapitał zakładowy 100.000 złotych w całości wniesiony
NIP 954-24-23-658
REGON 277955810

TOP